Terugkijken op de WarmteWissel: Blijven we als branche achter in innovatiekracht?

12 februari 2020 | Smartpack

Helaas. Wij behoren niet tot de vijf finalisten van de WarmteWissel. (En tegen hen die wél geselecteerd zijn, zeggen we: oprecht van harte gefeliciteerd en veel succes bij het vervolg!) Jammer natuurlijk, want wij geloven enorm in de innovatiepotentie van onze indiening. Maar als we onze trots opzij zetten en kritisch kijken naar wat er geselecteerd is, moeten we navelstarend misschien wel concluderen dat we er als verduurzamende branche in zijn geheel niet heel erg sterk op staan. Een voorzichtige poging tot branchebrede zelfreflectie…

Door: Jeroen van Eerdewijk, teamleider SmartPack (by Hazenberg)

Goed. Vatten we de selectieprocedure van de WarmteWissel samen, dan zien we aan de ene kant acht ambitieuze Brabantse woningcorporaties die de markt uitdagen hen te helpen om met slimme, betaalbare innovaties de energietransitie het hoofd te bieden. Aan de andere kant 48 (!) partijen die vol overtuiging hun – naar eigen inzicht innovatieve – oplossing neerleggen. Daartussen een zeer professionele, vijfkoppige jury die met veel gevoel voor balans en expertise is samengesteld. So far, so promissing.

Plat
Maar dan de uitslag. Een collega van mij van Communicatie, sloeg het – niet gehinderd door al te veel inhoudelijke kennis van onze verduurzamingsbranche – ongenuanceerd plat: “Oké, vier zonnepanelen en een gaswarmtepomp? Tot zover de innovatiekracht van jullie branche…”

Punt
We legden haar uit dat de geselecteerde innovaties echt wel wat meer inhielden dan dat, maar keken elkaar daarna toch wel wat besmuikt aan. Want ze had natuurlijk wel een punt. Hoe kon het toch zijn dat we met 48 aanbieders, die op aarde zijn om verduurzaming vorm te geven, niet met méér vernieuwende of zelfs baanbrekende noviteiten wisten te komen? Of (en ik besef dat ik me nu op glad ijs begeef) waren die er wellicht wél en was de technische expertise en rekenkunde van de jury wellicht zó groot dat ze door de cijfers de kansen of potentie niet meer zagen?

Toekomstwaarde
Wijzelf (SmartPack, Orange Climat & Panasonic) weten bijvoorbeeld redelijk zeker dat we wél een ‘slim nieuwigheidje met toekomstwaarde’ hebben ingediend. Wij stelden namelijk voor om de (in vloerverwarmingsland) bewezen efficiëntie van PCM’s toe te voegen aan een stille warmtepompinstallatie, als aanvullende fysieke energiebuffer. Deze zou dan de vrijkomende warmte tijdelijk kunnen opslaan en vrijgeven in de woning als daar de thermostaat omlaag werd gezet, zodat de woning niet meer geheel afkoelt: CO2 uit, PCM’s aan de verwarming, warmte aan. Simpel. Betaalbaar. Snel. Vernieuwend. En minimaal belastend voor bewoners. Precies zoals de acht zogenoemde Lentecorporaties het wilden. De kengetallen die wij hanteerden bleken echter niet de zekerheid te bieden die de jury wenste.

Nieuwsgierigheid
In de basis echter nog steeds een veelbelovend concept, menen wij. Dus waarom gaf men ons (of enige andere PCM-aanbieder) dan tóch niet de kans om het concept in een pilot uit te diepen? Waarom was er dan toch niet voldoende nieuwsgierigheid om te ontdekken of we de cijfers juist zouden kunnen inzetten als ‘leerstof’ om gezamenlijk te komen tot echte innovaties? Waarom dan tóch voortborduren op de gevestigde orde van all-electric toepassingen? Innovatie kan toch alleen bestaan bij de gratie van het maken én leren van goed doordachte vergissingen? Anders kom je al gauw in de krappe werkelijkheid die Albert Einstein zo fijntjes omschreef: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg…

Uitdaging
De kernbelofte van SmartPack is dat we ‘verduurzaming bereikbaar maken’. Ook nu. Daarom gaan wij dóór met het ontwikkelen van ons PCM-concept, omdat we er iets moois en kansrijks in zien. Iets wat een wezenlijk verschil kan maken richting 2050! Het zou mooi zijn als we daarmee zouden kunnen optrekken met corporaties die hun nieuwsgierigheid ten dienste willen stellen van hun duurzaamheidsambities. Die sámen met ons een pilot willen optuigen om te ontdekken hoe groot de innovatiepotentie van PCM’s werkelijk is. Voel je gerust uitgedaagd…

Dan sluiten wij ondertussen – ter inspiratie – af met nog een blokje Einstein:

“Inbeelding is belangrijker dan kennis. Kennis is beperkt tot wat we weten en begrijpen. Inbeelding omvat de hele wereld en alles wat er ooit te weten en te begrijpen valt.”

Bel me gerust:
Jeroen van Eerdewijk
06 – 129 60 455

Menukaart Downloaden?

JA, ik ontvang de uitgebreide menukaart met vanaf-prijzen en concrete resultaatcijfers (‘output’) van de genoemde scenario’s graag op het volgende e-mail adres:

Zoekvenster sluiten