SmartPack Logo

Brabant Wonen

Samen met BrabantWonen werken we aan het duurzaam renoveren van hun bestaande woningen. Aan de Karel de Vijfdestraat, Karel de Stoutestraat en Maximiliaanstraat staan 31 woningen die we op een vernieuwende wijze gaan upgraden. Dit doen we door in te zetten op het energetisch verbeteren van de woning én door te renoveren vanuit een circulaire aanpak. Hierdoor geeft BrabantWonen in nauwe samenwerking met ons een brede invulling aan het thema duurzaamheid voor hun bestaande woningvoorraad. Uitvoering vindt plaats van week 36 tot (naar verwachting) week 48. Momenteel zijn we bezig met de realisatie van de modelwoning en overleggen we met de bewoners over de uitvoering.

Menukaart Downloaden?

JA, ik ontvang de uitgebreide menukaart met vanaf-prijzen en concrete resultaatcijfers (‘output’) van de genoemde scenario’s graag op het volgende e-mail adres:

Zoekvenster sluiten