SmartPack

SmartPack Logo

De SMARTPACK-aanpak

in 3 fases doelgericht op weg naar een duurzame leefomgeving

FASE 1 | ONDERZOEK & ADVIES | 5 STAPPEN

Als we deze eerste fase succesvol hebben doorlopen, zijn we van twee partijen naar één professioneel projectteam gegroeid, al dan niet op basis van een adviescontract. Een mooi proces, waarbij openheid altijd weer cruciaal blijkt te zijn voor een soepele samenwerking.

Kennismaken icon - Fase 1 - SMARTPACK

Kennismaken

Een belangrijke stap, waar we graag veel tijd en aandacht aan besteden. Wie maken er onderdeel uit van jullie team, wie van het onze? Wat zijn globaal jullie doelen en passen ons aanbod en onze werkwijze daarbij? Waar vinden we elkaar vanzelf; waar mogen er nog bruggen worden gebouwd? De start van een hopelijk langdurige, warme relatie.

Doelen en ambities - Fase 1 - SMARTPACK

Doelen en ambities helder krijgen

Deze stap is erop gericht om de door jullie bepaalde strategische kaders praktisch te vertalen richting het project. Uiteraard is het daarbij wel cruciaal dat jullie ons eerst ‘deelgenoot’ maken van de businesscase en van je doelstellingen op het gebied van woonlasten, bewonersbetrokkenheid en -bewustzijn, investeringsambities en TCO.

Maatregelen icon - Fase 1 - SMARTPACK

Benodigde maatregelen en technische mogelijkheden bepalen

In deze stap stellen wij een concreet ‘maatregelenplan’ op dat past bij jullie wensen, ambities en visie voor het betreffende woningbezit. Daarbij
onderzoeken we de beschikbare technische mogelijkheden. Volstaat ‘maximaal isoleren’, of is er meer nodig? De SmartPack Menukaart helpt ons samen de best mogelijke scenario’s te kiezen.

Financiele icon - Fase 1 - SMARTPACK

Financiële consequenties en kansen

Hier leggen we de beschikbare financiering en mogelijke geldstromen naast de voorlopig gekozen SMARTPACK-maatregelen in een zogenoemd ‘financieel plan’. Voldoet het geboden pakket helemaal aan de gestelde ambities, of bieden jullie businesscase en EPV wellicht nog andere financiële consequenties en kansen?

Scenario's icon - Fase 1 - SMARTPACK

Scenario’s, planningen en processen definiëren

In deze laatste stap van de fase Onderzoek & Advies zijn we samen tot een Plan van Aanpak gekomen. Nu is het tijd om het plan te toetsen aan de uitvoerbaarheid ervan, aan de hand van een ‘quick scan’ op locatie. Als die naar tevredenheid is afgerond organiseren we een kick-off moment voor het projectteam.

FASE 2 | VOOROPDRACHT: VAN ONTWERP NAAR CONTRACT & BESTEK | 4 STAPPEN
Tijd om van voornemens echte plannen te gaan maken. Waarbij jullie als corporatie steeds zelf de mate van (eind)regie bepalen. Iedere volgende stap die we in deze fase zetten, ondernemen we dan ook pas na een weloverwogen GO / NO GO van jullie kant.

Inventarisatie Icon

Inventarisatie SO (schetsontwerp)

Met de informatie uit Fase 1 op zak, inventariseren we nu in detail in hoeverre het maatregelenplan voor de gekozen scenario’s al geschikt is voor het aangewezen woningbezit. Zowel technisch als constructief. We doen waar nodig deelonderzoeken om eventuele risico’s te reduceren en toetsen het plan aan de maakbaarheidswetgeving. → Open evaluatie, GO / NO GO

Koude opname - icon

Koude opname VO (voorlopig ontwerp)

We bezoeken 10% van de woningen om de technische staat ervan te beoordelen. Tegelijkertijd starten we met de bewonerscommunicatie door ter plekke met hen in gesprek te gaan en door bewonersavonden te organiseren. Hoe denken zij over een renovatie? Wat zijn de zorgen? De uitkomsten koppelen we aan het definitieve plan. → Open evaluatie, GO / NO GO

Plandefinitie icon

Plandefinitie DO (definitief ontwerp)

Nu alle voornemens, doelen en voorlopige ontwerpen zijn onderzocht, presenteren we de definitieve plannen aan de bewoners. Als team leggen we de beoogde ingrepen aan hen voor en zijn we open over de impact en de voordelen van de renovatie. Soms komen uit deze avonden nog zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’ voort. → Open evaluatie, GO / NO GO

Contract Icon

Contract & Bestek

Alle ontwerppresentaties zijn achter de rug. Alle gesprekken gevoerd. In deze stap gaan we er nu voor, dat 70% van de bewoners zijn of haar akkoord geeft. Sommige mogelijk na nog een aanvullend, persoonlijk bewonersgesprek. Voor een soepele voortgang in de volgende fase, starten wij achter de schermen alvast de projectvoorbereiding. → Open evaluatie, afsluiting, GO / NO GO

FASE 3 | UITVOERING & NAZORG | 3 STAPPEN
De renovatie begint. Bewoners zijn op de hoogte en praktisch allemaal akkoord. De plannen en scenario’s zijn bedacht en ons team heeft zaken zo ver voorbereid dat alles nu in de hoogste versnelling kan worden klaargemaakt om ook écht aan de slag te gaan.

Werkvoorbereiding Icon

Werkvoorbereiding & Inkoop

Onze engineers werken nu het hele traject uit, tot en met de productie- en bouwplaatstekeningen. Na jullie akkoord in de vorige fase (en na de bezwaartermijn van bewoners) start onze Inkoop direct de productie van de gevelelementen op. Dit is ook het moment dat we een eerste prognose-bouwplanning aan bewoners communiceren.

Uitvoering icon - Fase 3 - SMARTPACK

Uitvoering voor bewoners

Een spannende stap: de verbouwing zelf, de planning, angst voor overlast en inbreuk in hun privacy… Daarom doen we er alles aan om hun zorgen tijdig weg te nemen.
Zo starten we met een informatieve kick-off, sturen we hen tijdens de renovatie de dagplanningen toe en leggen we iedere dag contact tijdens een ‘rondje bewoners’.

Oplevering icon - Fase 3 - SMARTPACK

Oplevering en start Beheer & Onderhoud

De renovatie is klaar. We leveren de woningen aan je op en starten – indien afgesproken – per direct met de monitoring bij bewoners en/of met het beheer & onderhoud. Ons team neemt daarbij rustig de tijd om de nieuwe (installatie)systemen uit te leggen aan bewoners en laten de RenovatieWijzer en Meterkastlijst bij hen achter.

Menukaart Downloaden?

JA, ik ontvang de uitgebreide menukaart met vanaf-prijzen en concrete resultaatcijfers (‘output’) van de genoemde scenario’s graag op het volgende e-mail adres:

Zoekvenster sluiten